lnwshop logoกรรไกร / Scissors

กรรไกร / Scissors
หมวดหมู่ 02.03 เครื่องมือผ่าตัด
ราคา 100.00-300.00 บาท
แก้ไขล่าสุด 26 พ.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
กรุณาเลือกชนิดสินค้าด้านล่างค่ะ
Share
Scan this!
Bandage Scissors กรรไกรตัดผ้าก๊อส 14ซม (E24-0014)
Bandage Scissors กรรไกรตัดผ้าก๊อส 14ซม (E24-0014)
ราคา 200.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
เพิ่มเติม เช็คสินค้าก่อนโอน
จำนวน
อัน
หยิบลงตะกร้า
Bandage Scissors กรรไกรตัดผ้าก๊อส EMS (E24-0078)
Bandage Scissors กรรไกรตัดผ้าก๊อส EMS (E24-0078)
ราคา 100.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
เพิ่มเติม เช็คสินค้าก่อนโอน
จำนวน
อัน
หยิบลงตะกร้า
Iris Scissors กรรไกรตัดไหม ตรง 11.5 ซม. (E10-0390)
Iris Scissors กรรไกรตัดไหม ตรง 11.5 ซม. (E10-0390)
ราคา 250.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
เพิ่มเติม เช็คสินค้าก่อนโอน
จำนวน
อัน
หยิบลงตะกร้า
Iris Scissors กรรไกรตัดไหม ตรง 9 ซม. (E10-0400)
Iris Scissors กรรไกรตัดไหม ตรง 9 ซม. (E10-0400)
ราคา 250.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
เพิ่มเติม เช็คสินค้าก่อนโอน
จำนวน
อัน
หยิบลงตะกร้า
Iris Scissors กรรไกรตัดไหม โค้ง 11.5 ซม. (E10-0391)
Iris Scissors กรรไกรตัดไหม โค้ง 11.5 ซม. (E10-0391)
ราคา 250.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
เพิ่มเติม เช็คสินค้าก่อนโอน
จำนวน
อัน
หยิบลงตะกร้า
Iris Scissors กรรไกรตัดไหม โค้ง 9 ซม. (E10-0401)
Iris Scissors กรรไกรตัดไหม โค้ง 9 ซม. (E10-0401)
ราคา 250.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
เพิ่มเติม เช็คสินค้าก่อนโอน
จำนวน
อัน
หยิบลงตะกร้า
Lister Bandage Scissors กรรไกรตัดก๊อส 18ซม (24.0010.18)
Lister Bandage Scissors กรรไกรตัดก๊อส 18ซม (24.0010.18)
ราคา 300.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
เพิ่มเติม เช็คสินค้าก่อนโอน
จำนวน
อัน
หยิบลงตะกร้า
Mayo Scissors กรรไกรตัดเนื้อ ตรง 14.5 ซม. (E10-0080)
Mayo Scissors กรรไกรตัดเนื้อ ตรง 14.5 ซม. (E10-0080)
ราคา 300.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
เพิ่มเติม เช็คสินค้าก่อนโอน
จำนวน
อัน
หยิบลงตะกร้า
Mayo Scissors กรรไกรตัดเนื้อ ตรง 17 ซม. (E10-0082)
Mayo Scissors กรรไกรตัดเนื้อ ตรง 17 ซม. (E10-0082)
ราคา 300.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
เพิ่มเติม เช็คสินค้าก่อนโอน
จำนวน
อัน
หยิบลงตะกร้า
Mayo Scissors กรรไกรตัดเนื้อ โค้ง 14.5 ซม. (E10-0081)
Mayo Scissors กรรไกรตัดเนื้อ โค้ง 14.5 ซม. (E10-0081)
ราคา 300.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
เพิ่มเติม เช็คสินค้าก่อนโอน
จำนวน
อัน
หยิบลงตะกร้า
Mayo Scissors กรรไกรตัดเนื้อ โค้ง 17 ซม. (E10-0083)
Mayo Scissors กรรไกรตัดเนื้อ โค้ง 17 ซม. (E10-0083)
ราคา 300.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
เพิ่มเติม เช็คสินค้าก่อนโอน
จำนวน
อัน
หยิบลงตะกร้า
Metzenbaum Scissors กรรไกรตัดเนื้อ ตรง 14.5 ซม. (E10-110)
Metzenbaum Scissors กรรไกรตัดเนื้อ ตรง 14.5 ซม. (E10-110)
ราคา 300.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
เพิ่มเติม เช็คสินค้าก่อนโอน
จำนวน
อัน
หยิบลงตะกร้า
Metzenbaum Scissors กรรไกรตัดเนื้อ ตรง 18 ซม. (E10-0120)
Metzenbaum Scissors กรรไกรตัดเนื้อ ตรง 18 ซม. (E10-0120)
ราคา 300.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
เพิ่มเติม เช็คสินค้าก่อนโอน
จำนวน
อัน
หยิบลงตะกร้า
Metzenbaum Scissors กรรไกรตัดเนื้อ โค้ง 14.5 ซม. (E10-0111)
Metzenbaum Scissors กรรไกรตัดเนื้อ โค้ง 14.5 ซม. (E10-0111)
ราคา 300.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
เพิ่มเติม เช็คสินค้าก่อนโอน
จำนวน
อัน
หยิบลงตะกร้า
Metzenbaum Scissors กรรไกรตัดเนื้อ โค้ง 18 ซม. (E10-0121)
Metzenbaum Scissors กรรไกรตัดเนื้อ โค้ง 18 ซม. (E10-0121)
ราคา 300.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
เพิ่มเติม เช็คสินค้าก่อนโอน
จำนวน
อัน
หยิบลงตะกร้า
Operating Scissors กรรไกรผ่าตัด ป้าน/ป้าน ตรง 13 ซม. (E10-0012)
Operating Scissors กรรไกรผ่าตัด ป้าน/ป้าน ตรง 13 ซม. (E10-0012)
ราคา 300.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
เพิ่มเติม เช็คสินค้าก่อนโอน
จำนวน
อัน
หยิบลงตะกร้า
Operating Scissors กรรไกรผ่าตัด ป้าน/ป้าน ตรง 14.5 ซม. (E10-0014)
Operating Scissors กรรไกรผ่าตัด ป้าน/ป้าน ตรง 14.5 ซม. (E10-0014)
ราคา 300.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
เพิ่มเติม เช็คสินค้าก่อนโอน
จำนวน
อัน
หยิบลงตะกร้า
Operating Scissors กรรไกรผ่าตัด ป้าน/ป้าน โค้ง 13 ซม. (E10-0013)
Operating Scissors กรรไกรผ่าตัด ป้าน/ป้าน โค้ง 13 ซม. (E10-0013)
ราคา 300.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
เพิ่มเติม เช็คสินค้าก่อนโอน
จำนวน
อัน
หยิบลงตะกร้า
Operating Scissors กรรไกรผ่าตัด ป้าน/ป้าน โค้ง 14.5 ซม. (E10-0015)
Operating Scissors กรรไกรผ่าตัด ป้าน/ป้าน โค้ง 14.5 ซม. (E10-0015)
ราคา 300.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
เพิ่มเติม เช็คสินค้าก่อนโอน
จำนวน
อัน
หยิบลงตะกร้า
Operating Scissors กรรไกรผ่าตัด แหลม/ป้าน ตรง 13 ซม. (E10-0022)
Operating Scissors กรรไกรผ่าตัด แหลม/ป้าน ตรง 13 ซม. (E10-0022)
ราคา 300.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
เพิ่มเติม เช็คสินค้าก่อนโอน
จำนวน
อัน
หยิบลงตะกร้า
Operating Scissors กรรไกรผ่าตัด แหลม/ป้าน ตรง 14.5 ซม. (E10-0024)
Operating Scissors กรรไกรผ่าตัด แหลม/ป้าน ตรง 14.5 ซม. (E10-0024)
ราคา 300.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
เพิ่มเติม เช็คสินค้าก่อนโอน
จำนวน
อัน
หยิบลงตะกร้า
Operating Scissors กรรไกรผ่าตัด แหลม/ป้าน ตรง 16.5 ซม. (E10-0026)
Operating Scissors กรรไกรผ่าตัด แหลม/ป้าน ตรง 16.5 ซม. (E10-0026)
ราคา 300.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
เพิ่มเติม เช็คสินค้าก่อนโอน
จำนวน
อัน
หยิบลงตะกร้า
Operating Scissors กรรไกรผ่าตัด แหลม/ป้าน โค้ง 13 ซม. (E10-0023)
Operating Scissors กรรไกรผ่าตัด แหลม/ป้าน โค้ง 13 ซม. (E10-0023)
ราคา 300.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
เพิ่มเติม เช็คสินค้าก่อนโอน
จำนวน
อัน
หยิบลงตะกร้า
Operating Scissors กรรไกรผ่าตัด แหลม/ป้าน โค้ง 14.5 ซม. (E10-0025)
Operating Scissors กรรไกรผ่าตัด แหลม/ป้าน โค้ง 14.5 ซม. (E10-0025)
ราคา 300.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
เพิ่มเติม เช็คสินค้าก่อนโอน
จำนวน
อัน
หยิบลงตะกร้า
Operating Scissors กรรไกรผ่าตัด แหลม/แหลม ตรง 13 ซม. (E10-0032)
Operating Scissors กรรไกรผ่าตัด แหลม/แหลม ตรง 13 ซม. (E10-0032)
ราคา 300.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
เพิ่มเติม เช็คสินค้าก่อนโอน
จำนวน
อัน
หยิบลงตะกร้า
Operating Scissors กรรไกรผ่าตัด แหลม/แหลม ตรง 14.5 ซม.(กรรไกรผ่าตัดE10-0034)
Operating Scissors กรรไกรผ่าตัด แหลม/แหลม ตรง 14.5 ซม.(กรรไกรผ่าตัดE10-0034)
ราคา 300.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
เพิ่มเติม เช็คสินค้าก่อนโอน
จำนวน
อัน
หยิบลงตะกร้า
Operating Scissors กรรไกรผ่าตัด แหลม/แหลม ตรง 16.5 ซม. (E10-0036)
Operating Scissors กรรไกรผ่าตัด แหลม/แหลม ตรง 16.5 ซม. (E10-0036)
ราคา 300.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
เพิ่มเติม เช็คสินค้าก่อนโอน
จำนวน
อัน
หยิบลงตะกร้า
Operating Scissors กรรไกรผ่าตัด แหลม/แหลม โค้ง 13 ซม. (E10-0033)
Operating Scissors กรรไกรผ่าตัด แหลม/แหลม โค้ง 13 ซม. (E10-0033)
ราคา 300.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
เพิ่มเติม เช็คสินค้าก่อนโอน
จำนวน
อัน
หยิบลงตะกร้า
Operating Scissors กรรไกรผ่าตัด แหลม/แหลม โค้ง 14.5 ซม. (E10-0035)
Operating Scissors กรรไกรผ่าตัด แหลม/แหลม โค้ง 14.5 ซม. (E10-0035)
ราคา 300.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
เพิ่มเติม เช็คสินค้าก่อนโอน
จำนวน
อัน
หยิบลงตะกร้า
Spencer Scissors กรรไกรตัดไหม 11 ซม. (E10-0201)
Spencer Scissors กรรไกรตัดไหม 11 ซม. (E10-0201)
ราคา 250.00 บาท
สภาพ สินค้าใหม่
เพิ่มเติม เช็คสินค้าก่อนโอน
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
1
2
ถัดไป ›
แสดงชิ้นที่ 1-30 จากทั้งหมด 33 ชิ้น
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กสิกรไทย สาขาประเวศ ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาถนนพัฒนาการ ออมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

คลิ๊กเพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะ

แคตตาลอคสินค้า

เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด

เครื่องวัดออกซิเจน

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายชุดปฐมพยาบาล

เครื่องให้อาหาร


STATISTICS

หน้าที่เข้าชม1,757,507 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด637,892 ครั้ง
เปิดร้าน27 ก.ย. 2555
ร้านค้าอัพเดท23 เม.ย. 2561

สมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

   รีวิวสินค้า   

  จักรยานกายภาพ (ไม่รวมเก้าอี้ค่ะ)  

 

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก